D2 Belgesi Ve Kapsamı

D2 Belgesi Ve Kapsamı

D2 belgesi, aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferler için büyük önem arz ediyor. İşte, D2 belgesi hakkında detaylı bilgiler

D2 YETKİ BELGESİNİN KAPSAMI NEDİR?

D Yetki belgesi: Ticari amaçla otobüs ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir.

D2 Yetki belgesi:
a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre ‘arızi’ sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara,
b) Önceden gruplandırılmış yolcuları bir hareket noktasından alıp aynı hareket noktasına götürmek ve/veya getirmek suretiyle mekik sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara verilir.

D2 yetki belgesi almak için başvuranların, gerçek kişiler ile taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş sürücüsü dahil
en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 100 adet koltuk kapasitesi ile 30 bin Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır.

Ancak, uluslararası yolcu taşımalarında beş yaşından büyük olmamak kaydıyla, sürücüsü dahil 25 koltuk kapasitesinden daha düşük,en az 9 Koltuk kapasitesine sahip ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan her türlü motorlu ticari taşıtlar B türü yetki belgelerinin taşıt belgelerine özmal olarak kaydedilebilir. Bu taşıtlar asgari kapasite hesabında ve sözleşmeli taşıt kullanım oranlarında dikkate alınmaz.

D2 yetki belgesi sahipleri,
1) Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları,
2) Sahibi oldukları özmal ticari taşıt sayısının iki katını geçmemek üzere sözleşmeli taşıtları taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

D2 Yetki Belgesi kapsamında;

a) Belirli bir zaman tarifesine uymaksızın yolcu durumuna göre, aynı taşıtla bütün güzergâh boyunca aynı yolcu grubunun taşınması ve kalkış noktasına geri getirilmesi şeklindeki kapalı kapı seferler ile gidişi dolu, dönüşü boş veya gidişi boş, dönüşü dolu seferler olarak nitelendirilen arızi seferler, Önceden gruplandırılmış yolcuları aynı kalkış yerinden aynı varış yerine götürmek ve/veya getirmek suretiyle birden fazla gidiş ve dönüş seferleri olarak nitelendirilen mekik seferler düzenlenerek taşıma yapılmaktadır.

D2 yetki belgesi sahipleri tarafından taşınan yolcu gruplarının, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu kapsamında yetkilendirilen seyahat acenteleri tarafından oluşturulma zorunluluğu bulunmamaktadır.

D2 yetki belgesi ile yapılan arızi yolcu taşımalarında, aynı taşıtla bütün güzergah boyunca aynı yolcu grubunun taşınması şarttır. Güzergah boyunca yolcu indirilip bindirilemez.

D2 yetki belgesi ile yapılan mekik taşımalarda, ilk dönüş seferi boş olup, ikinci yolcu grubunun götürülmesinden sonra bir önceki yolcu grubu geri getirilir. Bu durumda, son gidiş seferi boş olur. Aradaki tüm seferlerde getirilen yolcu grubu bir önceki gidiş seferi ile götürülen yolcu grubu ile aynıdır.

D2 yetki belgesi kapsamında yapılan taşımalarda her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmez. Tek bir taşıma sözleşmesi ve faturası düzenlenir.

Düzenli taşımalarda yolcu durumuna göre konulacak ek seferler yine düzenli yolcu taşımacılığı hükümlerine tabii olup, bu tür seferler D2 yetki belgesi kapsamındaki faaliyetler olarak değerlendirilmez.

D2 yetki belgesi ile şehirlerarası düzenli yolcu taşımacılığı ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapılamaz.

D2 yetki belgesi ile yapılan grup taşımalarında, yetki belgesi sahibi taşımacı ile grubu organize eden kişi veya kuruluş ile bir “taşıma sözleşmesi” yapılması zorunludur. Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların adı, soyadı veya unvanları, kalkış ve varış yeri, taşıma güzergahı, taşımanın yapılacağı gün ve saat, taşınacak yolcu sayısı, taşıma ücreti, ödeme şekli, sigortacının unvanı ve sigortanın poliçe numarası belirtilir.

D2 yetki belgesi sahibi taşımacıların yetki belgelerinde kayıtlı araçlar ile yapılan transferinde, taşımacı ile seyahat acentesi arasında en çok üç aylık olmak üzere sezonluk taşıma sözleşmeleri yapılabilir. Bu taşımalara ait taşıma faturaları Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzenlenir.

D2 taşıt kartına haiz otobüsler, seyahatin varsa şehir içinde kalan kısımlarında yerel makamlar tarafından şehir içi yolcu taşımalarında uygulanan güzergâh ve zaman sınırlamalarına uyulması kaydıyla; ilgili valilik veya belediye izni olmaksızın, şehir içinde, il sınırları içinde veya 100 km’den daha az mesafedeki şehirlerarası mesafelerde arızi ve/veya mekik seferlerde kullanılabilir.

D2 yetki belgesi sahibinin aynı zamanda 1618 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilen A grubu seyahat acentesi olması durumunda (her iki yetki belgesi üzerindeki unvanların aynı olması);paket tur programı içinde yer alan taşıma/transfer için ayrıca bir taşıma sözleşmesi veya faturası düzenlenmesi gerekmez.

D2 yetki belgesi kapsamında yapılan taşımalarda kullanılan araçlarda; noter tasdikli yetki belgesi örneği, taşıt belgesi örneği, taşıt kartı aslı, yolcu listesi ile taşıma sözleşmesi ve taşıma faturası bulundurulması zorunludur.